top of page

Mae Qualia Law CIC yn fenter gymdeithasol ddielw. Er mwyn parhau i ddarparu cyngor, cymorth, hyfforddiant ac addysg am ddim i'r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas, mae angen eich adborth arnom. 

Mae eich adborth a'ch sylwadau yn hanfodol i ni allu dangos yr angen am ein gwasanaethau a'r gwerth y gallech fod wedi'i gymryd ohonynt. 

Os ydych wedi derbyn cyngor am ddim neu wedi mynychu sesiwn hyfforddi am ddim, rhowch eich adborth, sylwadau ac argymhellion isod fel y gallwn barhau i wella. 

ADBORTH

Thanks for submitting!
bottom of page