top of page

HYFFORDDIANT AM DDIM

MYND I UN O'N SESIYNAU?

Subscribe to our newsletter 

Thanks for subscribing!

Rydym yn cynnig sesiynau hyfforddi arbenigol y gellir eu darparu ar y safle mewn cartrefi gofal, safleoedd gofal preswyl neu i unrhyw sefydliad trwy weminarau ar-lein. Mae ein sesiynau hyfforddi rhad ac am ddim yn cael eu cyflwyno gan Gyfreithiwr profiadol ac yn cwmpasu ystod o bynciau gan gynnwys:

  • Gallu Meddyliol a Chyllid

  • Diogelu pobl agored i niwed

  • Cydnabod cam-drin ariannol a rhoi gwybod amdano

  • Y Llys Gwarchod a Dirprwyaeth

  • Gwahaniaethau rhwng Atwrneiaeth Arhosol a Dirprwyaeth

Yn ogystal â’n sesiynau hyfforddi a chyngor rhad ac am ddim (y gellir eu teilwra i ddiwallu anghenion y gynulleidfa) rydym hefyd yn ateb unrhyw gwestiynau gan gyfranogwyr naill ai ar ddiwedd y sesiwn neu ar ffurf ymholiad trwy e-bost neu ffôn ar unrhyw adeg. ar ôl i'r sesiwn gael ei chyflwyno.

 

Gall eich sefydliad, tîm neu unigolion gofrestru ar gyfer y sesiynau hyfforddi rhad ac am ddim a gynhelir yn rheolaiddEventbrite. Cliciwch yma i ymweld â'n tudalen Eventbrite.

Os nad yw'r un o'r dyddiadau neu'r amseroedd hyn yn addas neu os hoffech archebu sesiwn benodol, wedi'i theilwra ar gyfer eich sefydliad, cysylltwch â ni ar info@qualia-law.org neu 0333 305 3057. 

bottom of page